ขณะนี้ เว็บไซต์ ศวพท.วท.กห.ได้ย้ายพื้นที่จากเดิม http://mrdc.dstd.mi.th ไปยัง http://mrdc.mod.go.th
ตามสั่งการ รอง ผอ.ศวพท.วท.กห.(๒)/ประธานคณะทำงานเว็บไซต์ ศวพท.วท.กห. ในที่ประชุมเว็บไซต์ ครั้งล่าสุด หรือ  คลิกที่รูปด้านล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ ศวพท.วท.กห.
 
คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ ศวพท.วท.กห. (ใหม่)
สอบถามข้อมูลรายละเอียเพิ่มเติม ติดต่อ กสอ.ศวพท.วท.กห. โทร. ๐ ๒๓๙๒ ๐๒๘๑ ติดต่อเว็บมาสเตอร์ ๐๘๕ ๒๒๖ ๐๙๓๕
หรือ เจ้าหน้าที่เทคนิค ๐๘๓ ๓๑๘ ๙๘๗๖ แก้ไขครั้งล่าสุด : ๗ ก.พ.๕๗, ๑๑๐๕